Patrick Politiek

Terugblik: meer democratie, minder (partij)politiek

Posted in gemeenteraad Zwolle by patrickpolitiek on juli 9, 2018

Op de elfde plek op lijst 3 begon ik in 2006 aan mijn politieke loopbaan in Zwolle, in 2010 stond ik op plek 3 van lijst 11 [1], dit voorjaar nam ik als fractievoorzitter afscheid van gemeenteraad, fractie- en lokale partijgenoten.
Van een boekenplank die elk half jaar vol raakte met raadsbundels, naar iBabs, een iPad en een Dropbox met zo’n tienduizend bestanden, verdeeld over bijna 600 mappen (ik ben een georganiseerd mens).
Duizenden tweets met #zgr onder ogen gehad. [2]
Vijf partijlogo’s verder.
Heel veel wijzer geworden; vind ik zelf.
Ter afsluiting van dit blog een terugblik op acht jaar vol gedachten over politiek en twaalf jaar politieke gedachten, tot uitdrukking gebracht in woorden in de raadszaal en in gesprekken met stadgenoten.

Idealistisch zwaartepunt

Ben je twaalf jaar actief geweest voor een politieke partij, zet je in de titel van je afzwaai-blog ‘minder (partij)politiek’!?
Dat heeft niets te maken met een afname van idealisme, al is de ‘groene gedachte’ tegenwoordig gemeengoed geworden, in theorie althans (zie de recente strubbelingen rond het klimaatakkoord). Dat heeft ook niet te maken met een verminderde waardering voor het figuurlijk, en daarmee gelukkig dus niet letterlijk, ‘uitvechten’ van belangentegenstellingen. Het heeft alles te maken met een verschuiving van mijn idealistisch zwaartepunt naar een daadwerkelijke inbreng van inwoners op wat er in en met hun leefomgeving gebeurt. Vandaar die verwijzing naar het rapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur ‘Democratie is méér dan politiek alleen’. [3]

Je ziet die ontwikkeling weerspiegeld in de titels van mijn blogs. Ging het in 2010 eerst over de wisseling van coalitiepartner naar oppositiepartij – na acht jaar zit GroenLinks nu gelukkig weer in het stadsbestuur – en over dingen die in de Zwolse raad speelden (soms ook over de ‘politieke spelletjes’ in de Zwolse raad trouwens), over ‘Links van links’ en over ‘het milieu van mijn dochter’; de gedachten over het functioneren van de lokale democratie die van meet af aan op het net verschenen (‘Loten en klankborden’, ‘De overheid als tegenstander’ en ‘Thorbecke 2.0’ bijvoorbeeld), gingen in de loop van de tijd de hoofdmoot vormen: ‘De noodzaak méér mensen méér mee te nemen bij de inrichting van de samenleving’, ‘Het raadslid van de toekomst: ideeënmakelaar, spelverdeler en volkstribuun?’ en zelfs een ‘Deltaplan voor de democratie’ – om een paar veelzeggende titels van mezelf te citeren.
Je ziet het ook aan mijn cv. De laatste raadstermijn ben ik meer en meer actief geworden voor ProDemos, Huis voor Democratie en Rechtsstaat, om jong en oud de spelregels van de democratie te leren, en vooral hoe je als (jonge) burger zelf invloed kan uitoefenen op de besluiten die worden genomen. En als raadslid trok ik niet alleen meer en meer de stad in, maar ook door het land, in het Netwerk Lokale Democratie, voor bijeenkomsten in het kader van de Democratic Challenge en het actuele project Democratie in Actie. Ik droeg actief bij aan activiteiten op de Dag van de Democratie, sprak in de raadszaal mijn zorgen uit over de toenemende polarisatie in de samenleving ‘die de democratische proporties te buiten dreigt te gaan’ [4] en beëindigde mijn raadswerk met een unaniem aangenomen motie om het antidiscriminatiebeginsel van Grondwetartikel 1 zichtbaar te maken voor iedereen die ‘bij de gemeente’ komt.

Democratie van de burgers

Bij mijn afscheid kreeg ik van de fractie dan ook logischerwijs een boek over de werking van onze democratie. Waarschijnlijk viel ze voor de titel ‘Overspannen democratie’ en leek haar die wel toepasselijk voor me na al die hartenkreten. 😉 Maar het zal de lezer van mijn blogs duidelijk zijn dat ik het helemaal niet eens ben met de diagnose van Van Oenen dat we de burger overvragen, dat er een teveel aan democratie is. Ik ga mijn standpunten hier niet herhalen, scroll en klik daarvoor maar zelf verder op deze pagina’s, maar ik constateer nog altijd een tekort aan werkelijke democratie. Ik zie op veel plekken een zorgwekkend gebrek aan invloed van mensen op de inrichting van en veranderingen in hun directe leefomgeving en in de gemeente, provincie, ons land en Europa. Het ontbreekt ons – zeker vergeleken met de invloed van bepaalde bedrijven en organisaties op het beleid – aan echte maatschappelijke zeggenschap. Ik zie dan ook meer in de omschrijving van Voermans en Waling in ‘Gemeenten in de genen’ dat we af moeten van de servicegerichte ‘gemeente vóór’ de inwoners, mensen die gereduceerd zijn tot louter consumenten, en dat we behoefte hebben aan een terugkeer naar de democratische grondvorm van de ‘gemeente ván’ de burgers, die zich trotse ‘eigenaren’ voelen van het lokale bestuur.

Punt

Ik zet dus een punt achter dit blog. Patrick is niet meer ‘politiek’. Patrick is democraat in hart en nieren en gaat dan ook uit volle overtuiging zijn loopbaan vervolgen bij een griffie, om ‘werk te maken’ van een levendige lokale democratie.


[1] In 2006 GroenLinks/De Groenen, in grootte de derde partij van de raad; in 2010 GroenLinks als zelfstandige lijst, dus na loting om het lijstnummer
[2] De hashtag staat voor: Zwolse gemeenteraad, waar veel (onderling) wordt getwitterd
[3] https://www.raadopenbaarbestuur.nl/publicaties/d/democratie-algemeen/documenten/publicaties/2017/06/28/democratie-is-meer-dan-politiek-alleen (juni 2017) ‘Meer democratie minder politiek’ is overigens de titel van een onderzoek van het SCP uit 2015: https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2015/Meer_democratie_minder_politiek
[4] https://zwolle.groenlinks.nl/nieuws/hartenkreet-aan-het-begin-algemene-politieke-beschouwing (juli 2016)

 

Advertenties
Tagged with:

Eén reactie

Subscribe to comments with RSS.

  1. Rob Alberts said, on juli 9, 2018 at 10:31 am

    Veel succes met je volgende baan.

    Zonnige groet,


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: