Patrick Politiek

Andere politiek

Posted in gemeenteraad Zwolle by patrickpolitiek on mei 8, 2012

Het mooie van de gemeentepolitiek is dat je over de politieke scheidslijnen heen sterk het saamhorigheidsgevoel hebt dat je het allemaal ‘voor de stad’ doet. Maar soms is dat gevoel even helemaal weg. Dan blijkt er toch sprake te zijn van harde machtspolitiek. Vooral nu het om – het gebrek aan – geld gaat.

In Zwolle is het heel normaal dat als je als politieke partij een goed idee hebt, de andere partijen blij zijn voor de stad en je plannetje zo niet toejuichen dan in elk geval niets in de weg leggen. Zo worden regelmatig opbouwende moties, ook van de kant van de oppositie, raadsbreed of met overgrote raadssteun aangenomen.
Een mooi voorbeeld daarvan is de komst van nieuwerwetse waterpompen in onze stad, zoals meer lokale afdelingen het voor elkaar hebben gekregen hun gemeente warm te maken voor Join the Pipe (zie bijvoorbeeld het bericht in De Stentor, het bericht op de site van de gemeente Zwolle zelf of onze eigen website over de in gebruikneming van de eerste ‘pomp’ op Wereldwaterdag). Binnenkort start de kleinschalige en niet-commerciële culturele markt ‘Kunst op zondag’ naar aanleiding van een motie van de Zwolse D66-fractie. Zelf heb ik als oppositioneel raadslid een tijd geleden aandacht gevraagd voor een vergeten ‘rotte kies’ in de stad, waar al meer dan twintig jaar het karkas van een afgebrande school staat en een gifveld braak ligt (zie het bericht op onze site van 28 september 2010). Een PvdA- en een VVD-wethouder zijn er collegiaal mee aan de slag gegaan en recentelijk zit er weer schot in de zaak door het principe van gecombineerde ontwikkeling toe te passen (zie het bericht op www.diezerpoorter.nl).
Van zulke ‘collegialiteit’ word ik als raadslid gelukkig. Op zulke momenten wordt manifest dat politici er niet ter meerdere eer en glorie van zichzelf zijn, maar ten dienste staan van de stad.

Spelletjes
Helaas is het niet altijd rozengeur en maneschijn in politiek Zwolle. Geld haalt het slechtste in mensen boven, ook in politici. Nu het om miljoenen aan bezuinigingen op de gemeentelijke begroting gaat, lijkt alle collegialiteit verdwenen. Dat werd vorig jaar al zichtbaar bij de behandeling van ons alternatief bezuinigingsplan. Nadat we eerder al een ‘financiële bijsluiter’ bij ons verkiezingsprogramma hadden gemaakt waarin we in grote lijnen duidelijk maakten op welke gebieden wij willen investeren en waarop we willen bezuinigen, hadden we ter voorbereiding op de bespreking van de gemeentelijke bezuinigingsplannen vorige zomer een compleet alternatief bezuinigingsvoorstel gelanceerd onder de titel ‘Bezuinigen en de stad sparen‘. Slechts een enkele fractievoorzitter verwaardigde zich er een woordje aan vuil te maken, in een enkel geval kon er nog een complimentje van af voor de genomen moeite, maar een inhoudelijke bespreking van onze voorstellen zat er absoluut niet in. En er moest een motie aan te pas komen om te verzekeren dat bij een nieuwe ronde bezuinigingen onze voorstellen en mogelijke alternatieven uit andere hoeken ‘meegenomen’ zouden worden. Dat werd ons dan wel nog gegund, zo leek het.
Dit jaar spreken we begin juni over die nieuwe ronde bezuinigingen. De collegevoorstellen zijn inmiddels gepubliceerd. Om op alles gedegen te zijn voorbereid hebben we als fractie onder aanvoering van een externe financieel deskundige in maart een notitie opgesteld waarin we nog een open eindje uit ons alternatief voor een miljoen aan ‘financieel-technische maatregelen’ hebben uitgewerkt. Een eerste blik op de meerjarenbegroting die we afgelopen week hebben gekregen, liep op een teleurstelling uit. In een begeleidende nota wordt dit keer weliswaar expliciet uitgelegd waarom men niet ingaat op onze financieel technische voorstellen, maar dat betreft slechts een tiende van ons bezuinigingsplan. En men wil vooral niet tornen aan de financiële uitgangspunten (zoals de rentepercentages) waarmee men zich willens en wetens rijk rekent, terwijl de miljoenenmeevallers over het jaar 2011 voor een flink deel te vinden zijn in de ‘financieel-technische’ hoek van de jaarrekening. Zo creëert een coalitie alvast de meevallers van volgend jaar. Leuk zo tegen de volgende verkiezingen aan!

Dat is nou net van het soort politieke spelletjes waar ik niet zo goed tegen kan. Als onze voorstellen in een inhoudelijk debat het onderspit delven tegen andere plannen – ik heb er vrede mee. Zo gaat dat nu eenmaal in het demokratisch besluitvormingsproces. Ik geloof er hartstochtelijk in dat je juist door de verschillende belangen, verschillende visies en verschillende standpunten in de politieke arena tegenover elkaar te stellen, er uiteindelijk het beste voor de héle gemeenschap uit haalt. Maar dat vereist wel dat alle deelnemers met open vizier strijden, open staan voor elkaars standpunten, die met argumenten proberen te weerleggen en de waarde inzien van alternatieve politieke ideeën en plannen. Het is eigenlijk veelzeggend dat ik om die houding te kenschetsen kies voor de titel ‘andere politiek’. Zo zou ‘de’ politiek toch eigenlijk moeten zijn?

Nee, ik geloof niet dat er ook in Zwolle zoiets als een wandelgangenakkoord van komt…

Advertenties