Patrick Politiek

Kunduz en Zwolle – gedachten over demokratisch besluiten

Posted in landelijke politiek by patrickpolitiek on februari 9, 2011

Sinds ik het actief stemrecht verkreeg heb ik mij zo’n vijfentwintig jaar lang veroorloofd om er ongebonden aan enige denkrichting en onafhankelijk van enige organisatie meningen op na te houden en oordelen te ventileren. Ruwweg de helft van die periode placht ik bovendien jongeren die werden voorbereid om een academische opleiding te volgen, kritisch en onafhankelijk te leren denken onder het wijze en bescheiden Sokratische motto: ‘ik weet alleen dat ik niets (zeker) weet’.

Nadat ik kinderen had gekregen, heb ik deze ‘comfortabele positie’ aan de zijlijn opgegeven en ben ik actief geworden in de lokale politiek. Om bij te dragen aan de inrichting van onze eigen leefomgeving, met het oog op de huidige én de toekomstige inwoners van de stad Zwolle en haar prachtige buitengebied. Bewust beperk ik mij daarom hoofdzakelijk tot de gemeentepolitiek en tot de terreinen die niet alleen mijn speciale belangstelling hebben, maar waarin ik als liefhebber ook enige deskundigheid heb opgebouwd. Ik weet waar ik een beetje van afweet.

Als je namens een politieke partij in het openbaar standpunten inneemt, verkondigt en verdedigt – ook al is het een open, ondogmatische partij met een stevige debatcultuur als GroenLinks – kun je het principe van freischwebende Intelligenz niet langer onverkort volhouden. Je vertegenwoordigt immers een bepaald gedachtegoed in het debat, je spreekt namens een groep min of meer gelijkgezinden, je standpunt is gevestigd in een politiek programma op grond waarvan je gekozen bent. Maar soms moet je het toch gewoon zelf weten.

Ik pretendeer helemaal niet verstand te hebben van buitenlands beleid, ontwikkelingssamenwerking of defensie. Dus anders dan als ik praat over de inrichting van de Zwolse binnenstad, de mobiliteitsvisie voor onze gemeente of de effectiviteit van wat we hier ‘beginspraak’ noemen, moet ik het in deze kwestie alleen hebben van mijn gezond verstand. Dat gezond verstand stelt venijnige sokratische vraagjes. “Wat denk je nou dat Rutte en Hillen tegen hun vrinden in het bondgenootschap zullen zeggen? Zullen ze niet met een hoop aplomb pochen: ‘Wij hebben het voor elkaar gekregen hoor, op ons kun je rekenen, wij blijven voluit meedoen!’ Denk je niet dat de regering dit besluit ziet als het sturen van soldaten, met als rookgordijn voor GroenLinks een paar politieopleiders? En denk je niet dat als die soldaten en vliegtuigen eenmaal daar in Kunduz zijn, geen Haagse oppositiepartij ze daar weer vandaan krijgt, ook al wordt allang niet meer voldaan aan al die spijkerharde voorwaarden?” Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat ik het antwoord wel weet.

Het wezen van demokratie is dat iedereen een stem heeft, iedereen heeft het recht op het vrije woord en ieders mening telt. Dus ook al heb ik er geen verstand van, ik heb op het congres voor de anti-missie-moties gestemd. Het enkele feit dat de partij van de aangenomen mildste motie waarin treurnis wordt uitgesproken over het omstreden fractiebesluit, vooral de positieve kanten benadrukt (Jolande Sap: ‘GroenLinks-leden zien dat we op zorgvuldige wijze steun hebben verleend aan de trainingsmissie’), maakt mij er niet gerust op dat deze stem werkelijk is doorgedrongen. (Maar dat weet ik natuurlijk niet zeker.)

Het voordeel van vertegenwoordigende demokratie is dat we mensen met enig verstand van zaken en de tijd om er over na te denken namens ons laten beslissen. Het nadeel is dat je je vertegenwoordigers over concrete beslissingen pas achteraf ter verantwoording kan roepen (al geef je ze wel een zeker mandaat mee via uitgangspunten en verkiezingsprogramma’s). Ik probeer het vertrouwen dat mijn kiezers in Zwolle onze fractie hebben gegeven zo goed mogelijk waar te maken op de terreinen waar ik een beetje verstand van heb. Ik laat me daarbij zo veel als mogelijk is voeden door wat leden en sympathisanten ons meegeven. Maar het is onvermijdelijk dat een aantal GroenLinks-stemmers in Zwolle het soms oneens is met wat onze fractie besluit. Zo verteer ik nu ook een besluit van mijn vertegenwoordigers* in de landelijke politiek waarmee ik het niet eens ben. Ik weet nu eenmaal: ook volksvertegenwoordigers moeten het zelf weten.

*Dat ik een voorkeursstem heb uitgebracht op Ineke van Gent en mij door haar in dit geval dus heel goed vertegenwoordigd weet, doet niet af aan de strekking van mijn betoog.

Advertenties

2 Reacties

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] This post was mentioned on Twitter by Theo Brand, patrickrijke. patrickrijke said: Eenmalig uitstapje naar de landelijke politiek. Column over Kunduz en Zwolle en volksvertegenwoordiger zijn. Op http://wp.me/pTPz7-15 […]

  2. Rob Alberts said, on februari 11, 2011 at 10:34 pm

    Een rumoerige discussie is nu af gesloten.
    Maar ook ik ben blij met het moedige optreden van Ineke van Gent.
    Fijn weekend en vriendelijke groet.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: